Profesionální kouzelník- základ úspěchu

Kouzelník má velmi těžkou úlohu na jevišti. Představme si sami sebe na pódiu před spoustou neznámých lidí, kterým máme něco sdělit. Samotný projev před cizí veřejností je pro mnohé velice složitým oříškem a nervozita je v tomto případě absolutně na místě. Dobrý kouzelník se pozná podle toho, že buď není nervózní vůbec a nebo se dokáže své nervozitě zasmát. Takový pak uspěje všude, i tam, kde o něho nejeví publikum příliš velký zájem.

Kouzelník magic KELLMAN ukáže jen to, co slíbí. Nezkouší propagovat nemožné úkony, které slibují jiní. On je pravým a nefalšovaným charakterem, protože dodrží, co si předem určil a nedělá z komára velblouda.