Betonovat nebo nechat bez betonu?

Septiky jsou plastové nádoby s několika komorami, a odtokovým a přítokovým potrubím. Slouží jako zařízení k čištění odpadních a splaškových vod. Voda, která z nich odchází, není stoprocentně čistá, ale pouze velice kvalitně předčištěná. Následně se musí dočistit v pískovém flitru, nebo odtéká trativodem.
Septiky umožní biologické mechanické čistění odpadní vody. Jejich umístění vhodné u rekreačních objektů, malých penzionů, rodinných domů a všude tam, kde není možné vybudovat čistírnu, nebo napojit dům na veřejnou kanalizaci. Často se uplatní tam, kde je nepravidelná produkce splaškových vod.

Kompaktní nádrže

Polypropylenové septiky jsou vlastně kompaktní nádrže, které se zabudují do země. Mohou být samonosné, dvouplášťové nebo určené k obetonování.